O MNIE

Henryk Jerzyk

Radny Rady Miasta Szczecin

Henryk Jerzyk urodził się 10 lipca 1946 roku w Szczecinie. Z wykształcenia poligraf. Z zamiłowania działacz społeczny i członek Ochotniczej Straży Pożarnej.

W latach 1962-1967 oraz 1972-1998 pracownik Szczecińskich Zakładów Graficznych, gdzie zdobywał kolejne stopnie kariery zawodowej – od ucznia po zastępcę dyrektora. Od 1967 do 1971 roku Wójt Gminy Śmierdnica. Jako najmłodszy w tamtym okresie wójt w Polsce, przekazał 1 stycznia 1972 roku Gminę Śmierdnica w granice administracyjne Miasta Szczecin.

 

Od 1994 roku przez jedną kadencję pełnił funkcję Radnego Sejmiku Województwa Szczecińskiego. Pięciokrotnie wybrany przez mieszkańców Radnym Rady Miasta Szczecin – swój mandat sprawował podczas II, III, IV, VI i obecnie – podczas VII Kadencji Rady Miasta. Dodatkowo w latach 1998- 2000 zasiadał w Zarządzie Miasta, a w latach 2000-2002 oraz 2010-2014 został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Szczecin. W latach 2007-2011 był Przewodniczącym Rady Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce. Priorytetami jego działalności publicznej są sprawy rozwoju Prawobrzeża Szczecina, bezpieczeństwo publiczne, gospodarka komunalna oraz sport i kultura fizyczna.

Od 2000 roku jest zastępcą dyrektora w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o.

Od prawie 50 lat działacz Ochotniczej Straży Pożarnej. Przez ostatnie lata zajmuje się działalnością w ramach struktur kierowniczych ZOSP RP. Od 2002 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Szczecinie, a od 2007 roku – funkcję Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP. W związku ze swoją działalnością na tym polu, uhonorowany licznymi odznaczeniami, m.in. Złotym Znakiem Związku OSP, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Działał społecznie również jako Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie (lata 2006-2011) oraz jako Członek Zarządu Osiedlowego Klubu sportowego „Iskierka” (lata 2007-2011).

Prywatnie: mąż, ojciec dwójki dzieci i dziadek szóstki wnuków. Miłośnik aktywności fizycznej i podróży.